Tầm nhìn

Trở thành đơn vị quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với dịch vụ chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, đem đến lợi nhuận và giá trị gia tăng cho khách hàng, cũng như một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên, đồng thời đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Danh mục tài sản quản lý.

Airplane Flying Skyscrapers 1 Compressed

Sứ mệnh

Trở thành đơn vị quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với dịch vụ chuyên nghiệp, đem đến lợi nhuận thặng dư và giá trị gia tăng cho khách hàng cũng như một nơi làm việc mong muốn cho nhân viên, đồng thời đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của DANH MỤC TÀI SẢN QUẢN LÝ và PVI AM

vison

Dẫn vốn cho doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam phát triển

  • Là đơn vị quản lý tài sản và thực hiện đầu tư chuyên nghiệp cho các công ty trong hệ thống của PVI góp phần đưa PVI trở thành định chế tài chính Bảo hiểm- Đầu tư số 1 thị trường Việt Nam;
  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính đặc thù với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn/tài sản cao nhất cho các khách hàng, nhà đầu tư và các cổ đông;
vison

Gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng

  • Phát triển bền vững ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động cũng như đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của PVI AM được xây dựng trên 3 nền tảng chính là: “Con người – Hệ thống – Thương hiệu”

  • Vai trò của người lao động trong PVI AM, từ những nhân viên trực tiếp tác nghiệp đến đội ngũ lãnh đạo đều rất quan trọng. Tất cả CBNV đều có những giá trị đóng góp cho công ty, được tạo điều kiện để làm việc, để phát triển và được ghi nhận đánh giá đúng mức. Đề cao vai trò của người lao động chính là đề cao sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
  • PVI AM không ngừng củng cố và xây dựng nền tảng của một hệ thống minh bạch, chuyên nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất, cùng với đó, khách hàng và các đối tác sẽ cảm nhận được giá trị và tin tưởng vào những sản phẩm mang thương hiệu PVI AM nói riêng và PVI nói chung

Image 138 Compressed