Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ.

14/12/2023

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI công bố thông tin về  kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:

 1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF)
 2. Thông tin về người nội bộ là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Anh Vũ, Thành viên BKS Công ty đại chúng,
 3. Mối quan hệ tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ đang làm việc tại cơ quan quản lý quỹ quản lý tổ chức thực hiện giao dịch.
 4. Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: OPC
 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.134.200 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 17,38% vốn điều lệ
 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

– Loại giao dịch đăng ký : Bán

– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 11.134.200 cổ phiếu

 1. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

– Loại giao dịch đã thực hiện : Bán

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 11.134.200 cổ phiếu

 1. Giá trị giao dịch (tính theo mệnh giá): 111.342.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu đồng)
 2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% vốn điều lệ
 3. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
 4. Thời gian thực hiện giao dịch: Trong ngày 13/12/2023
  Chi tiết file CBTT
Công bố thông tin BCTC năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.

Công bố thông tin BCTC năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.

20/02/2024

Tổ chức công bố thông tin: Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (“PVI AM”) Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3256 5555

Xem thêm
Công bố thông tin về nhận được giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Công bố thông tin về nhận được giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

06/02/2024

1. Tổ chức công bố thông tin: Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (“PVI AM”) Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3256

Xem thêm
Công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

05/02/2024

Thực hiện quy định về CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI công bố thông tin về việc giao dịch dự kiến của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ, đối với giao dịch dự kiến mua cổ phiếu OPC của Quỹ đầu tư

Xem thêm
Công bố Thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

Công bố Thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023

30/01/2024

Tổ chức công bố thông tin: Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (“PVI AM”) Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3256 5555

Xem thêm
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2023

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2023

19/01/2024

Tổ chức công bố thông tin: Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (“PVI AM”) Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3256 5555

Xem thêm