Dẫn vốn cho doanh nghiệp
và kinh tế Việt Nam phát triển

Gia tăng giá trị bền vững
cho khách hàng

Giá trị cốt lõi của PVI AM:
Con người - Hệ thống - Thương hiệu

PVI AM

Là một trong 10 công ty quản lý tài sản có giá trị ủy thác và tư vấn đầu tư lớn nhất thị trường Việt Nam, PVI AM cung cấp các giải pháp quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn đầu tư với hiệu quả và chuẩn mực cao, cân bằng mục tiêu lợi nhuận với quản lý rủi ro, đem lại lợi nhuận đầu tư ổn định cho khách hàng và đối tác.

XEM THÊM

Những con số ấn tượng

600 triệu USD

là giá trị Tổng tài sản hiện đang được PVI AM quản lý

12,9%

Tỉ lệ trả cổ tức trung bình giai đoạn 2018 – 2022 của PVI AM

9,1%

Lợi nhuận trung bình 5 năm Quỹ đầu tư Cơ hội PVI

14,6%

Lợi nhuận trung bình 5 năm Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI

10% - 15%

Tăng trưởng tổng tài sản quản lý bình quân hằng năm

Tin tức mới

Đối tác của PVI AM

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

PVI AM - Trang chủ