PVI AM tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động đầu tư toàn hệ thống PVI năm 2019

Ngày 09/01/2020, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động đầu tư của toàn hệ thống PVI năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội nghị do ông Bùi Vạn Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI chủ trì với sự tham dự của các Lãnh đạo phụ trách hoạt động đầu tư của các đơn vị trong hệ thống PVI: Công ty cổ phần PVI, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI và Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.

Năm 2019, toàn hệ thống PVI đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đối với hoạt động đầu tư, trong đó, doanh thu hoạt động đầu tư toàn hệ thống đạt 800 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm 2019 và tăng 27% so với năm 2018. Quỹ Đầu tư cơ hội PVI do PVI AM quản lý đạt mức tỷ suất lợi nhuận 11,3% trên NAV đầu năm, nằm trong số ít các quỹ vượt VN-Index (7,7%) và là một trong số các quỹ có mức tăng trưởng cao nhất trên thị trường. Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI do PVI AM quản lý cũng đạt mức chi trả cổ tức 22%, hoàn thành kế hoạch do Đại hội thành viên giao.

Doanh thu của PVI AM năm 2019 là 43,3 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm 2019, tăng 12% so với cùng năm 2018. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 10,1 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch năm 2019, tăng 9% so với năm 2018. PVI AM cũng đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% trong tháng 3/2019 theo đúng kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt, đồng thời tạm ứng 10% cổ tức năm 2019 trong tháng 12/2019.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI ghi nhận nỗ lực của PVI AM trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và hi vọng PVI AM sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tư vấn đầu tư hiệu quả cho các công ty trong hệ thống PVI, nâng cao hơn nữa tỷ trọng lợi nhuận hoạt động đầu tư trong tổng lợi nhuận của toàn hệ thống.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,