BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ông Ulrich Heinz Wollschlager
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ


Ông Bùi Vạn Thuận
Thành viên Ban đại diện Quỹ


Ông Dương Thanh Danh
Thành viên Ban đại diện Quỹ

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,