Quản lý danh mục đầu tư ủy thác toàn bộ là là dịch vụ đầu tư đầy đủ nhất mà PVI Asset Management thay mặt Quý nhà đầu tư (khách hàng) thực hiện, trong đó bao gồm:

  • Phân tích mong muốn của nhà đầu tư (về mức độ chịu đựng rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng, tính thanh khoản..) để đề xuất chiến lược và công cụ đầu tư phù hợp;
  • Xây dựng danh mục đầu tư tuân theo chiến lược đầu tư đã lựa chọn
  • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện đầu tư với các tiêu chí đầu tư cụ thể;
  • Theo dõi, quản lý tài sản đầu tư đảm bảo đáp ứng các tiêu chí lợi nhuận;
  • Rút vốn, hiện thực hóa lợi nhuận kỳ vọng.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,