PVI AM báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP)

Tổ chức đầu tư: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
Mã CK: CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Mã CK: PVP)
Người nội bộ: Ông Trịnh Quốc Bình - Thành viên HĐQT PVP, Giám đốc Đầu tư PVI AM
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.263.447 cp, chiếm tỷ lệ 5,583%
Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 2.763.400 cp
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500.047 cp, chiếm tỷ lệ 2,652%
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 08/01/2021

(Phụ lục 07 TT96 đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,