PVI AM cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm:

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp;
  • Xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp;
  • Tư vấn sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại;
  • Tư vấn tái cấu trúc nợ;
  • Tư vấn xây dựng cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính cho doanh nghiệp;
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và đề xuất phương án cải thiện;
  • Tư vấn những vấn đề phát sinh sau tái cấu trúc.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,