PVI AM hỗ trợ bên bán (sell-side) và bên mua (buy-side) trong toàn bộ quá trình M&A, bao gồm xác định các mục tiêu tiềm năng, định giá, cấu trúc thương vụ M&A và triển khai thực hiện.

Là thành viên của PVI Holdings và Tập đoàn DKVN, PVI AM được thừa hưởng nhiều kinh nghiệm và lợi thế trong một loạt các ngành, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghiệp và hạ tầng.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,