Là nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 trên thị trường Việt Nam, với uy tín được xếp hạng quốc tế, PVI đã xây dựng thành công một mạng lưới các khách hàng và đối tác chiến lược mạnh mẽ ở cả trong và ngoài nước.

Lợi thế đó cho phép PVI AM cùng với đội ngũ chuyên gia tài chính của mình có thể hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các đối tác chiến lược (ở cả trong và ngoài nước) tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án dầu khí, dự án công nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng theo các hình thức: góp vốn điều lệ, vốn vay có chuyển đổi (convertible equity), trái phiếu doanh nghiệp (corporate bonds), trái phiếu chuyển đổi (convertible bonds); góp vốn hợp tác đầu tư (business cooperation), góp vốn và mua các sản phẩm phái sinh (option, future, …)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,