Khu vực dành cho Thành viên và Nhà đầu tư của Quỹ

HOSE
HNX
  • Khu vực tập trung đầu tư chính là: thị trường vốn; vốn chủ sở hữu tư nhân; định giá thấp / tài sản xấu; tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước; địa ốc ....
  • Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) được thành lập ngày 25/05/2017 theo Thông báo số 153/TB-UBCK của UBCKNN về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên. Lĩnh vực đầu tư chính của Quỹ PIF là các công ty quản lý và phát triển tài sản với mức lợi nhuận kỳ vọng là 9,5%/năm.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,